Kennisbank

   

VRIJWILLIGERS WAARDEREN EN BELONEN

 

Om vrijwilligers betrokken en gemotiveerd te houden is het essentieel ze te waarderen voor hun inzet. Dat kan op verschillende manieren. Het is belangrijk om de waardering – en beloningsmiddelen af te stemmen op de motivatie, wensen en behoeften van de vrijwilliger. 

 

Waarderen

Waarderen is het besef hebben dat iemands inzet waardevol is en dat ook laten zien. Het gaat erom dat je er alles aan doet om iemand de best mogelijke vrijwilligerservaring te geven. De waardering bestaat vooral uit het vrijwilligerswerk dat iemand doet en de waardering die men daarvoor voelt vanuit de doelgroep. Maar wat ook belangrijk is, is de persoonlijke aandacht en ondersteuning. Dit begint al bij de kennismaking met de vrijwilliger. Waarom wil iemand zich inzetten voor jou organisatie? Wat is de motivatie? Wat zijn persoonlijke interesses en capaciteiten? Het maakt verschil of iemand werkervaring op wil doen of dat iemand op zoek is naar een zinnige of gezellige tijdsbesteding. Aansluiten op de motivatie en behoeften van de vrijwilliger is de eerste stap. Je waardeert de betrokkenheid en neemt iemand serieus door de best passende plek te vinden. 

 

Tips bij het waarderen van vrijwilligers in de verschillende fasen

Startfase: 

 • Zorg voor een goede intake en introductie waarin iemands motivatie centraal staat. 
 • Wees duidelijk over taken, verantwoordelijkheden en andere onderlingen afspraken. 

 

Uitvoerende fase: 

 • Leef mee en toon persoonlijke interesse
 • Bied goede begeleiding door vrijwilligers een aanspreekpunt te geven en ze voldoende geinformeerd te houden. Vervolgens heb je regelmatig contact, zodat je weet of de werkzaamheden nog aansluiten bij iemans wensen en of de vrijwilliger tegen dingen aanloopt waarin jouw organisatie kan ondersteunen. 
 • Facliteer het vrijwilligerswerk goed door op tijd de juiste informatie en materialen aan te reiken. 
 • Bied deskundigheidsbevordering die past bij de vrijwilligersfuncties en interesses van vrijwilligers. 
 • Laat vrijwilligers ook meedenken op organisatie - en beleidsniveau. Neem de input serieus. 

 

Afrondende fase:

 • Evalueer als iemand vertrekt. Bied een eindgesprek aan, geef een bedankje mee en doe iets met de feedback die de vrijwilliger geeft. 

 

Belonen

Belonen is waarderen door middel van iets tastbaars. Belonen van vrijwilligers kan concreet met een kerstpakket of cadeaubon, maar ook symbolisch in de vorm van een getuigschrift of certificaat. Belonen kan op verschillende manieren. Let vooral goed op wat de vrijwilliger zelf belangrijk vindt. Het gaat niet om de luxe (dat kan juist een verkeerde uitstraling geven), maar om het gebaar. De waarde van een beloning is erg persoonlijk en vraagt maatwerk. Voor de een is een training waardevol, voor de ander een boekenbon. Maar hoe kom je erachter wat de vrijwilliger wil? De kortste route is: ernaar vragen! 

 

Andere voorbeelden om vrijwilligers te belonen voor hun inzet zijn: 

 • een verkiezing 'vrijwilliger van het jaar/maand'
 • artikelen in de dorpskrant over de inzet van vrijwilligers (zoiets als Vrijwilligers maken Twenterand)
 • een voordracht voor een onderscheiding (zoals bijvoorbeeld de Overijsselse Vrijwilligersprijs)
 • deelname aan lokale of gemeentelijke waarderingsacties (zoals bijvoorbeeld onze jaarlijkse waarderingsactie)
 • een vrijwilligersvergoeding: klik hier voor meer informatie over vrijwilligersvergoedingen.

 

Het bekostigen van het belonen van vrijwilligers

Het belonen van vrijwilligers vraagt om middelen. Hier kun je als organisatie creatief mee omgaan: 

 • Sponsoring en donaties; vraag lokale winkeliers of ondernemers of zijn jullie hierbij kunnen helpen. Wil je bijvoorbeeld een barbecue organiseren? Vraag dan of winkeliers de spullen voor de barbecue willen doneren. 
 • Fondsen; ook fondsen vinden de inzet van vrijwilligers waardevol en willen vaak financieel bijdragen aan de waarderingsactiviteiten voor vrijwilligers. Ook kun je kosten voor de waardering van vrijwilligers altijd meenemen in de begroting van projectaanvragen richting gemeente of fondsen. 

 

Vind je het fijn dat we met je meedenken over hoe je vrijwilligers binnen jouw kunt belonen? Of wil je meer informatie over onze (gemeentelijke) waarderingsacties? Neem dan contact met ons op. 

 

Lees hier ook nog: 12 tips hoe je vrijwilligers kunt belonen