Kennisbank

   

Vrijwilligers maken Twenterand

 

In de maandelijkse rubriek Vrijwilligers maken Twenterand van het Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand zijn vrijwilligers en organisaties aan het woord. Zij vertellen hun verhaal en laten hiermee zien hoe bijzonder en divers vrijwillige inzet is. Zonder vrijwillige inzet zouden veel voorzieningen in Twenterand niet kunnen bestaan. Deze maand aan het woord:

 

Evenmens Twenterand

“Voor vrijwilligerswerk kun je kiezen. Mantelzorg is iets wat je overkomt”. Miranda Felix, één van de professionals van Evenmens, verwoordt het treffend. Door omstandigheden in het leven kan het gebeuren dat je mantelzorger bent voor een dierbare. Mantelzorger zijn is niet altijd gemakkelijk en het vergt veel van iemand. Daarom is het ook zo belangrijk dat een mantelzorger af en toe even kan ‘opladen’. Evenmens kan daarvoor zorgen.

 

Ontlasten

“Wij zetten vrijwilligers in om de mantelzorger te ontlasten zodat hij of zij het kan volhouden”, vertelt Miranda. “Heb je een partner met dementie maar wil je toch graag naar de wekelijkse repetitieavond van het koor? Een vrijwilliger van Evenmens kan je partner gezelschap houden en samen met hem/haar iets leuks doen terwijl jij met een gerust hart een avondje uit bent”. 

 

Maatwerk

Evenmens zorgt er altijd voor dat een vrijwilliger wordt ingezet met dezelfde interesses. “Dat is echt maatwerk. Het is belangrijk dat de vrijwilligers en het gezin dat ze bezoeken een ‘klik’ met elkaar hebben. Ook moet duidelijk zijn wat de zorgvraag precies is zodat we daar rekening mee kunnen houden”. Daarom bezoekt Miranda Felix de mantelzorgers die om hulp vragen altijd thuis voor een intake, in de vertrouwde omgeving, zodat een vrijwilliger ingezet kan worden die het beste past in die specifieke situatie. 

 

Vrijwilligers

Eén van de 120 vrijwilligers van Evenmens is Tineke Beuving. Zij vertelt enthousiast en vol warmte hoe mooi en dankbaar het is om iets te kunnen betekenen voor een ander. “Dat kan het ontlasten zijn van een mantelzorger met een zieke partner, een demente oudere, iemand die eenzaam is, maar het kan ook een gezin zijn met een kind met autisme. Er kan behoefte zijn aan wat extra aandacht voor het kind met autisme om de ouders te ontlasten, maar we kunnen ook iets leuks gaan doen met een broertje of zusje dat soms wat aandacht tekortkomt”. 

 

'Derde oma'

Soms ontstaat er een jarenlange band tussen een gezin en de vrijwilliger. Zo heeft Tineke een pasgeboren baby zien opgroeien tot een kleuter van vier jaar en is ze nu een soort ‘derde oma’ binnen het gezin. “Dat je zo veel kunt houden van het kind van een ander”, stelt ze glimlachend vast.

 

Rouw en verlies

“Onze vrijwilligers beschikken allemaal over een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) en hebben een basiscursus gevolgd”, aldus Miranda. “Maar we gaan niet op de ‘professionele stoel’ zitten. Het is een extra zorg naast de professionele zorg. Onze vrijwilligers kunnen ook veel voor mensen betekenen in tijden van rouw en verlies. Bij het overlijden van een geliefde, maar ook bij het verlies van gezondheid en het verlies van je eigen vrijheid door een beperking. Tijdens een mooie wandeling met een vrijwilliger ontstaan de mooiste gesprekken. Ook bieden we palliatieve zorg aan terminaal zieke patiënten door ’s nachts bij hen te zijn zodat ze niet alleen hoeven te sterven. Soms duurt de laatste fase lang en kunnen we de familie hiermee ontlasten zodat ze het kunnen volhouden”. 

 

Dag van de Mantelzorger

Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Ook in onze kernen wordt daar aandacht aan besteed. Met dank aan de gemeente Twenterand. Miranda en Tineke vinden het belangrijk dat deze dag wordt benoemd omdat de mantelzorgers zó belangrijk zijn.

Heb je als mantelzorger hulp nodig? Schroom niet en neem contact op met Evenmens (0546-898372). “We helpen je graag”.

 

Dagbegeleiding de Dorpsrand van Carintreggeland in Vroomshoop

Sinds april van dit jaar is Dagbegeleiding de Dorpsrand gevestigd aan de Flierdijk 5A in Vroomshoop.

“Hier in de kantine van de Vroomshoopse Boys hebben we een prachtige ruimte en bovendien is het hier voor veel van onze bezoekers echt ‘thuiskomen’, vertelt Mariska Derks van Carintreggeland. Samen met Marlies Gerrits zorgt zij voor de professionele ondersteuning van het team liefdevolle vrijwilligers dat vier dagen in de week een warm welkom verzorgt voor de bezoekers van de dagbegeleiding. Een warm welkom en een hele dag vol van activiteiten zoals onder andere puzzelen, kerstkaarten maken, mozaïeken, allerlei spellen, braintrainer, wandelen en bewegingsoefeningen. “Maar niets moet hoor”, benadrukt Mariska. “We zijn niet betuttelend, alles mag, maar niets moet. Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat iedereen zich prettig voelt”Het is hier als thuiskomen.

 

Hulp waar nodig

“Onze bezoekers, variërend in de leeftijd van 58 tot 91 jaar, komen om uiteenlopende redenen naar ons toe. Dat kan de diagnose dementie of een andere psychiatrische aandoening zijn, maar ook eenzaamheid of ontlasting van de mantelzorger”, legt Mariska uit. “Het is mooi om te zien hoe iedereen elkaar helpt en versterkt en datgene doet wat het beste bij hem of haar past. We stimuleren zelfredzaamheid maar iedereen die hulp nodig heeft krijgt hulp”.

 

Vrijwilligers onsmisbaar

Eén van de gezamenlijke activiteiten is het samen koken voor de gezonde en verse warme maaltijd tussen de middag. Samen groente snijden, aardappels schillen en noem maar op. Ook hiervoor is de begeleiding van vrijwilligers onmisbaar. “De ‘keukenbrigade’ kan nog wel wat hulp gebruiken”, merkt één van de vrijwilligers op. Daarom een oproep voor belangstellenden om contact op te nemen met Mariska en Marlies (M:06-50171636) voor meer info over het vrijwilligerswerk bij de Dorpsrand.

 

“Dit werk geeft zoveel voldoening en je kunt zoveel betekenen voor de bezoekers!”. Ook als chauffeur overigens. De bezoekers van de dagbegeleiding met een WLZ-indicatie worden met de eigen bus van de Dorpsrand gehaald en gebracht. Veel van de chauffeurs zijn gepensioneerden die het fijn vinden om dit te kunnen doen. Ook af en toe een ritje maken met de bezoekers? Mariska en Marlies vertellen er graag alles over.  

 

Vroomshoopse Boys 

De samenwerking van de Dorpsrand met de Vroomshoopse Boys is uitstekend. "We bakken cakes voor de ledenvergaderingen van de voetbalclub en we zorgen ervoor dat de handdoeken worden gewassen", vertelt een vrijwilliger. "Wellicht gaan we in de toekomst nog meer gezamenlijke activiteiten ontplooien". In de kantine en in de keuken is voldoende ruimte voor alle activiteiten van de Dorpsrand en er is ook nog ruimte om te groeien. Maar ook op het buitenterrein zijn volop mogelijkheden. Voor het maken van een mooie wandeling bijvoorbeeld.

 

"We hebben nog niet voor elk dagdeel een vaste vrijwilliger die de helpende hand kan bieden en een oogje in het zeil kan houden, daarom is een uitbreiding van het team vrijwilligers meer dan welkom”, benadrukt Mariska. "Voor het maken van een fijne wandeling met de bezoekers zoeken we ook nog iemand. Want zonder de geweldige inzet van onze vrijwilligers kunnen we niet!" Dat de bezoekers het daar roerend mee eens zijn blijkt wel uit de ontspannen sfeer tijdens het dagelijkse thee-moment. Het koekje bij de thee smaakt lekker, maar het fijne gesprek met de vrijwilligers en de welgemeende aandacht is het allerbelangrijkste!

 

Een aantal bezoekers 'aan de thee' met vrijwilliger Esther (achter; 3e v.l.) en Mariska (achter; 2e v.r.)

 

Ellen Bloemhof, Charon Wessels, Betsie Soepenberg & Jan Jaap Lieuwen over BestuurdersCentraal Twenterand

Anderhalf jaar geleden is in Twenterand het project BestuurdersCentraal Twenterand gestart. BestuurdersCentraal is een initiatief van zeven Overijsselse vrijwilligerscentrales. Binnen dit programma willen zij, samen met de Vereniging van Overijsselse steunpunten Vrijwillige Inzet (VOSVI) en Vereniging NOV kennis en kunde, capaciteiten en mogelijkheden die aanwezig zijn in de lokale samenleving verbinden.

 

Netwerk van bestuurders

“We zijn dit project samen met de vrijwilligerssteunpunten in Dalfsen, Hardenberg, Hellendoorn, Borne en Zwolle gestart. In Deventer loopt het project al langer. Het is een lokaal en provinciaal project.”, vertelt Ellen. Het uitgangspunt is het opzetten van een netwerk waarin bestuurders van verenigingen en stichtingen zelf of met ondersteuning van experts zoeken naar oplossingen en elkaar ondersteunen door het uitwisselen van kennis en ervaring. “De eerste netwerkbijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden. Zo was er in juni een netwerkbijeenkomst over fondsenwerving en subsidieaanvragen. Eléon de Haas deelde als expert zijn kennis over dit onderwerp en Bertus Akse van St. De Linde Twenterand deelde als voorzitter zijn ervaring met fondsenwerving in de praktijk. Naast de netwerkbijeenkomsten gaan we ook workshops en eventueel trainingen organiseren en kunnen besturen tijdelijk coaching krijgen van een vrijwillige bestuurscoach. Het gaat er om successen en tips te delen en andere besturen verder te helpen. Alle vrijwillige besturen kunnen zich aansluiten bij het netwerk. We willen graag dat verschillende sectoren met elkaar in contact komen. Voetbalverenigingen hebben bijvoorbeeld onderling wel contact, maar ze kunnen ook leren van verenigingen uit andere sectoren en andersom”.

 

Kennis en ervaring uitwisselen

Betsie Soepenberg en Jan Jaap Lieuwen van Stichting Zwembad De Groene Jager hebben zich inmiddels aangesloten bij het BestuurdersCentraal netwerk. “Via een oproep op Delta FM kwamen we in contact met BestuurdersCentraal Twenterand en hebben we ons aangemeld voor een online bijeenkomst over verjonging binnen besturen. Op dat moment hadden we een tekort binnen het bestuur.”, vertelt Jan Jaap. Vanuit deze bijeenkomst is het traject Expeditie Nieuwe Gezichten gestart. Naast zwembad De Groene Jager hebben ook bestuursleden van St. Manna, St. MaaltijdVoorziening Twenterand en Vereniging Oud Vriezenveen hieraan deelgenomen.

“We hebben in dit traject aan verschillende sessies deelgenomen. Zoals het posten op facebook, hoe doe je dat? Hoe kun je bij overlast van jongeren, de jongeren motiveren? Het waren allemaal kleine tips waar we iets mee konden doen. Vaak bestaat een bestuur uit leden die al op leeftijd zijn, en gaat alles via een vast patroon. We hebben leren omdenken. En nu hebben we twee jonge bestuursleden die alles doen met sociale media. En dit gaat super! Ze hebben een taak als bestuurslid en voeren dit geheel zelfstandig uit. Zwembad De Groene Jager heeft verschillende pijlers zoals de afdeling schoonmaak, kassa, snoepwinkeltje, technische dienst, onderhoud en toezichthouders. En deze vrijwilligers opereren allemaal zelfstandig. Ze worden niet, zoals in een bedrijf, aangestuurd. Je moet als bestuur leren dingen ‘los’ te laten. En dat werkt in ons zwembad al jaren perfect”, vertelt Jan Jaap.

“Vaak wordt er gekeken vanuit de behoefte van de vrijwilligersorganisatie. Maar binnen de Expeditie Nieuwe Gezichten wordt juist gekeken naar wat de vrijwilliger motiveert en nodig heeft. Het is een andere insteek. Zwembad de Groene Jager heeft dit goed opgepakt. Je moet anders durven te denken en doen”, vertelt Charon. “Kennis uitwisselen is erg belangrijk. Zo hebben wij Stichting Manna verder geholpen met onze kennis over de aanschaf van een warmtepomp en hebben wij van hen geleerd hoe je de PR beter kunt inzetten”, vertelt Jan Jaap.

 

Netwerkbijeenkomsten

De komende maanden worden er vanuit BestuurdersCentraal meerdere netwerkbijeenkomsten georganiseerd. In oktober zal er een bijeenkomst zijn over werving en behoud van vrijwilligers en in november staat het onderwerp samenwerking en verbinding in het Sociaal Domein centraal. De exacte data worden binnenkort bekend gemaakt. Wil je op de hoogte blijven meld je dan aan voor het BestuurdersCentraal netwerk of volg het Informatiepunt Vrijwilligerswerk op sociale media.

Wil jij je na het lezen van dit stuk ook aansluiten bij het netwerk van BestuurdersCentraal Twenterand of wil je graag meer informatie? Kijk dan eens op de website of neem contact op met Ellen Bloemhof, projectleider van BestuurdersCentraal Twenterand, via e-mail: e.bloemhof@vrijwilligerswerktwenterand.nl of telefonisch: 0546 481456.

 

 

Betsie Soepenberg & Jan Jaap Lieuwen, vrijwilligers van zwembad De Groene Jager

In mei 2013 is het gemeentelijk zwembad de Groene Jager in Den Ham overgedragen aan de Stichting zwembad de Groene Jager. Het openluchtzwembad is sinds die tijd geheel afhankelijk van vrijwilligers. Deze 200 vrijwilligers zorgen voor het zwemplezier van mei tot begin september. Er is geen financiële steun van de overheid, de vrijwilligers runnen met inkomsten van sponsoren van de HOC, donateurs, kaartverkoop en opbrengst snoepwinkeltje hun eigen zwembad. “Via een oproep op Delta FM kwamen we in contact met BestuurdersCentraal Twenterand en hebben we ons aangemeld voor een online bijeenkomst over verjonging binnen besturen. Op dat moment hadden we een tekort binnen het bestuur.”, vertelt Jan Jaap. Vanuit deze bijeenkomst is het traject Expeditie Nieuwe Gezichten gestart. Naast zwembad De Groene Jager hebben ook St. Manna, St. MaaltijdVoorziening Twenterand en Vereniging Oud Vriezenveen hieraan deelgenomen. Meer informatie over BestuurdersCentraal kunt u lezen in een nieuwsartikel in september. “We hebben in dit traject aan verschillende sessies deelgenomen. Zoals het posten op facebook, hoe doe je dat? Hoe kun je bij overlast van jongeren, de jongeren motiveren? Het waren allemaal kleine tips waar we iets mee konden doen. Vaak bestaat een bestuur uit leden die al op leeftijd zijn, en gaat alles via een vast patroon. We hebben leren omdenken. En nu hebben we twee jonge bestuursleden die alles doen met sociale media. En dit gaat super. Ze hebben een taak als bestuurslid en voeren dit geheel zelfstandig uit. Zwembad De Groene Jager heeft verschillende pijlers zoals de afdeling schoonmaak, kassa, snoepwinkeltje, technische dienst, onderhoud en toezichthouders. En deze vrijwilligers opereren allemaal zelfstandig. Ze worden niet, zoals in een bedrijf, aangestuurd. Je moet als bestuur leren dingen ‘los’ te laten. En dat werkt in ons zwembad al jaren perfect”, vertelt Jan Jaap. 

 

Zonder vrijwilligers geen zwembad

“Alle vrijwilligers zijn even belangrijk, als we geen vrijwilligers hebben voor de snoepwinkel kan de snoepwinkel niet open. Niemand uitgezonderd, maar de toezichthouders zijn wel erg belangrijk. Want zonder toezichthouders kunnen we het zwembad niet openen”, vertelt Jan Jaap. “Voor de veiligheid en de wettelijke eisen is het belangrijk om gecertificeerde vrijwilligers te hebben voor EHBO en Toezicht. Ook wij zijn, zoals veel andere verenigingen, op zoek naar vrijwilligers”, vertelt Betsie. “Het is elke week weer een puzzel om het schema voor de toezichthouders rond te krijgen. Per dag zijn er vier toezichthouders nodig. We hebben tot op heden het zwembad één keer moeten sluiten omdat er geen toezichthouders waren. Maar als er maar een paar zwemmers zijn, wordt het zwembad, in overleg met deze bezoekers, door de aanwezige toezichthouders gesloten. Ook de andere vaste kosten gaan door. Denk aan de energietarieven op dit moment. Er zijn zwembaden in Nederland die het zwembadwater al enkele graden kouder zetten. Op dit moment hebben we een subsidieaanvraag gedaan bij de Provincie Overijssel voor een warmtepomp. En we gaan investeren in zonepanelen via een gewonnen prijs van de Rabobank. Maar de hoge energiekosten liegen er ook niet om, we moeten wel naar alternatieven energiebronnen zoeken om de toekomst van het bad te kunnen waarborgen. Het zou zonde zijn als het zwembad hierom dicht moet ”, vertelt Jan Jaap. De kosten van de opleiding van toezichthouder worden betaald door zwembad De Groene Jager. Naast toezichthouders zijn zij ook op zoek naar vrijwilligers voor tal van andere werkzaamheden onder andere schoonmaakwerkzaamheden, winkeltje, kassa, technische dienst en onderhoud.

 

We moeten het samen doen

“Het zwembad De Groene Jager zorgt voor de leefbaarheid in het dorp. De bewoners van Den Ham zijn trots op het zwembad en we zullen er alles aan doen om het zwembad open te houden. We moeten het samen doen. Zo hebben we in de winter schapen lopen in de weide om het gras kort te houden, dit scheelt werk van een tuinman”, vertelt Betsie. “We krijgen vaak aanvragen van scholen, ook van buiten onze gemeente, die met groepen willen zwemmen en het is mogelijk om als groep het zwembad af te huren”, vult Jan Jaap aan. Betsie is binnen het bestuur medeverantwoordelijk voor de activiteiten. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals de zwemvierdaagse, een opfriscursus voor zwemles voor kinderen, waterpolokliniek. “Vergeet niet de Vroege Vogels. De Vroege Vogels is een vaste groep bezoekers die elke ochtend zwemt. Het is een groep van ongeveer 200 leden en per ochtend gemiddeld 90 bezoekers. De bezoekers zijn soms al op hoge leeftijd, heeft iemand geen vervoer, dan wordt die opgehaald. Deze groep heeft een hele sociale functie”, vertelt Betsie.

 

Voldaan gevoel

Op de vraag waarom bent u vrijwilliger antwoord Betsie het volgende: “Ik weet niet anders of het zwembad hoort bij mijn leven. Ik zwom hier vroeger zelf. Het hoort erbij en dat moeten we in stand houden. Daar wordt iedereen gelukkig van en ik kan er mijn steentje aan bijdragen”. Jan Jaap: “Als ik na een drukke dag met veel kinderen in het bad als toezichthouder naar huis ga, is het toch mooi om te zien dat de bezoekers hebben genoten van het zwembad, dat geeft een voldaan gevoel. Dat is de reden dat ik vrijwilliger ben”.

 

Meld je aan

Daarom de oproep meldt je aan als vrijwilliger bij zwembad de Groene Jager, om het zwembad open te houden en dit unieke bad te behouden voor den Ham. Een groot aantal vrijwilligers vermindert de werkdruk voor de individuele vrijwilliger”, eindigen Jan Jaap en Betsie het gesprek. Wilt u ook een steentje bijdragen kijk dan op www.zwembaddegroenejager.nl. Ook vindt u hier informatie over het zwembad.
 

Ben van het Laar, Jan Slot, Gerrit Eshuis & Dick Haar, vrijwilligers van de onderhoudsploeg van voetbalvereniging Deto uit Vriezenveen

Het is iedere dinsdagmorgen rond 11.30 uur een gezellige drukte in de kantine van voetbalvereniging DETO op sportpark Het Midden aan de Schout Doddestraat 48 in Vriezenveen. Als de vrijwilligers van de onderhoudsploeg de klussen voor die dag hebben geklaard op het sportcomplex, smaakt de welverdiende gehaktbal erg lekker. De sfeer is ongedwongen en er wordt veel gelachen, maar ook het bespreken van de wereldproblemen gaan ze niet uit de weg. Iedere dinsdagmorgen rond 8.00 uur zijn de vrijwilligers present bij v.v. DETO. 

 

Divers werk

Nadat de coördinator van de groep, Ben van het Laar, een korte inleiding heeft gegeven en de taken zijn verdeeld, gaan de vrijwilligers aan de slag met de buitenwerkzaamheden zoals de afvalbakken legen, onkruid verwijderen, vegen, de reclameborden schoonmaken, velden onderhouden  en netten repareren. Daarnaast zijn er groepjes die specifieke taken hebben zoals de ‘oud papierploeg’, maar bijvoorbeeld ook de ‘technische club’. 

 

Hart voor de club

De groep gedreven vrijwilligers bestaat uit 25 gepensioneerde mannen (maar vrouwen zijn ook welkom) met ‘hart voor de club’. De vaak levenslange betrokkenheid bij v.v. DETO is voor de meesten van hen al begonnen in hun vroege jeugd toen ze ‘op voetbal’ gingen. “DETO had toen nog maar één veld aan de Weitemanslanden en er stonden pompen aan de kant van de weg waar je je kon wassen”, herinnert Jan Slot zich. Hij is al zeventig jaar lid van de voetbalvereniging en al heel lang vrijwilliger. Ook Gerrit Eshuis is al meer dan twintig jaar lid van de ploeg. “Maar Gerard Tijhof spant de kroon”, aldus Gerrit “Hij is het oudste lid en draait al 26 jaar mee in de onderhoudsploeg”. Dick Haar steekt ook graag de handen uit de mouwen “Ik heb via de enquête die een paar jaar geleden werd gehouden, kenbaar gemaakt dat ik wel wat wil doen voor de vereniging”, zo vertelt Dick. En hij doet het met heel veel plezier!

 

Sociale contacten

Op de vraag waarom de vrijwilligers dit werk iedere week opnieuw doen, is het antwoord unaniem: ”Uit liefde voor de club en omdat het altijd gezellig is op dinsdagmorgen. De sociale contacten zijn erg belangrijk”

 

Meer rommel

Waar de vrijwilligers het ook over eens zijn is dat er tegenwoordig meer rommel wordt achtergelaten op het sportterrein dan vroeger. "De bezoekers zijn vandaag de dag minder gedisciplineerd in het opruimen van afval”, zo wordt eensgezind geconcludeerd. Niettemin staat DETO bekend als één van de schoonste clubs in de regio. Met name de schone reclameborden en tribunes vallen op. "En dat dankzij onze mooie ploeg met vrijwilligers”, memoreert coördinator Ben van het Laar met gepaste trots. "Vrijwilligers zijn kostbaar en moet je koesteren". 

 

Wie het vrijwilligersteam wil komen versterken, kan Ben bellen. Hij is telefonisch bereikbaar via 06-10905554.

 

 

 

Lydia Boschman namens TriviumMeulenbeltzorg en vrijwilligster Liza

TriviumMeulenbeltZorg is er voor thuiszorg, revalidatie, verpleeghuiszorg en nog veel meer. TMZ biedt zorg in haar sfeervolle locaties in de gemeenten Twenterand, Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Tubbergen. In Twenterand zijn de locaties De Weemelanden in Vriezenveen en ‘t Haarhuus in Westerhaar. Binnen TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) zetten ruim 2.400 medewerkers en 1.500 vrijwilligers zich dagelijks in om ouderen en chronische zieken goede en persoonlijke zorg te bieden. 

 

Lydia Boschman is coördinator vrijwilligerswerk regio Twenterand. Zij is coördinator voor de Weemelanden en ’t Haarhuus. Voor ‘t Haarhuus zijn er ongeveer 125 vrijwilligers actief. “Corona heeft wel een ‘gat’ geslagen in ons vrijwilligersbestand. We hebben natuurlijk lange tijd niemand op de locaties mogen ontvangen. Veel vrijwilligers zijn hier al maanden niet geweest en hebben er over nagedacht of ze het vrijwilligerswerk wel of niet weer willen oppakken. De gezondheid van de vrijwilligers spelen hierin een grote rol. Dit heeft ertoe geleid dat ongeveer vijftig vrijwilligers zijn gestopt. Het vrijwilligerswerk komt nu weer op gang. De activiteiten in de huiskamer en de centrale activiteiten zijn weer opgepakt”, vertelt Lydia.

 

Verandering van vrijwilligerswerk

TMZ is op zoek naar vrijwilligers. “We hebben op dit moment voornamelijk vrijwilligers die groepsgericht werken. Maar de ‘zorg’ heeft de laatste jaren een enorme verandering ondergaan. Vroeger was ‘t Haarhuus een verzorgingstehuis, maar nu een verpleeghuis. De bewoners wonen hier korter en hebben meer en andere zorg nodig. De zorg wordt complexer doordat ‘thuis wonen’ zo lang mogelijk wordt gestimuleerd. Bewoners kunnen niet altijd meer in een groep, functioneren want ze hebben dan te veel prikkels. Er is meer behoefte aan één op één vrijwilligerswerk. Even een wandeling maken met een bewoner of een spelletje doen één op één. Dit komt steeds meer voor”.

 

Aandacht is voldoende 

“Er is niet alleen behoefte aan vrijwilligers die één op één vrijwilligerswerk doen. Ook zoekt TMZ vrijwilligers voor de bewoners in de huiskamers van de afdeling Somatiek en PG. Een vrijwilliger drinkt een kopje koffie met de bewoners en brengt een stukje ‘gezelligheid’ met zich mee. Op dat moment wordt een nieuw verhaal van buiten naar binnen. Heel veel mensen denken dat je veel werkzaamheden hebt als vrijwilliger. Maar soms is ‘er zijn’ al voldoende en naar de bewoners luisteren. De ‘zorg’ is erg druk, extra aandacht voor de bewoner is mooi”, vertelt Lydia.

 

Ter ondersteuning

TMZ staat ‘open’ voor heel veel soorten vrijwilligerswerk. Als vrijwilliger ben je alleen een VOG-verklaring nodig bij de TVM Meulenbeltzorg. “Vrijwilligers werken mee in teams voor persoonlijke zorg. Ze hebben een belangrijke rol bij TMZ. Bij de TVM Meulenbeltzorg werken enkele vrijwilligers met behoud van uitkering, of om de Nederlandse taal te leren kennen. Het soort vrijwilligerswerk is afhankelijk van de interesse van de vrijwilliger. Bij elke activiteit is een professional en de vrijwilliger is er voor ondersteuning”. Wil je weten welke vacatures er zijn kijk eens op. https://www.vrijwilligerswerkTwenterand.nl/vacature/zorgenhuIpverlening/224

 

“We vragen op dit moment vrijwilligers die samen met bewoners fietsen willen op de duofiets. Dit is niet altijd gemakkelijk. Er is trapondersteuning op de fiets, maar je moet wel een goede conditie hebben om met een bewoner te fietsen”. Om jongeren te betrekken bij het vrijwilligerswerk is een jonge student aan het vloggen. “We proberen op deze manier de aandacht van vitale vrijwilligers te trekken”, vertelt Lydia.

 

Liza, één van de vrijwilligers

Liza woont met haar gezin in Westerhaar. Ze is met haar gezin gevlucht uit Syrië. “We zijn naar Nederland gevlucht voor de veiligheid. Vrijwilligerswerk is voor mij een manier om nieuwe mensen te ontmoeten. We hebben hier geen familie. Contacten met andere mensen vind ik erg belangrijk en ik wil graag de Nederlandse taal leren. Het belangrijkste vind ik om een doel te hebben. Ik was in Syrië Engels lerares. Ik kan in Nederland niet lesgeven op het voortgezet Onderwijs met mijn diploma terwijl dit in Syrië wel kon. Ik wil voor mijn uitkering iets terugdoen voor een ander”.

 

''Ik leer van de bewoners en zij van mij''

 

Liza werkt als vrijwilligster sinds 2019 bij de centrale activiteiten van ‘t Haarhuus. Ze ondersteunt elke woensdag bij de creatieve activiteiten en verzorgt de koffie en thee tijdens de dagbesteding. “We maken allerlei dingen, soms afgestemd op de feestdagen. De bewoners vinden het erg leuk om iets te doen en vinden het leuk om hun creatie mee te nemen naar de kamer. Ik leer op deze manier de Nederlandse taal en ik leer van de bewoners hoe ze creatieve dingen maken en zo leer ik ook de cultuur van hier. In Syrië deed ik ook allerlei creatieve dingen met de kinderen in de kerk. Ik stuur mijn kinderen soms foto’s van de creaties die ik maak, zodat ik ze ook met hen kan maken. Ik vind het leuk en de bewoners vinden het leuk”. Lydia: “Het creatief bezig zijn is leuk voor de bewoners, maar zonder vrijwilligers zou dit niet kunnen”.

 

Andere mensen blij maken

“Ik vind het bijzonder om deel te nemen aan de maatschappij. Ik wil graag andere mensen blij maken. De bewoners van een verpleeghuis zijn echt andere mensen nodig om mensen te zien. Anders zitten ze de hele dag op hun kamer. Ik voel wat ze voelen. Ik zie als ik binnenkom de glimlach op hun gezicht. Je bouwt een band op met de bewoners. Ik vind het dan ook niet prettig als bewoners ziek zijn en ik niets kan doen. Ik wil graag iets betekenen voor andere mensen. Eenvoudige dingen kunnen de dag van een bewoner weer helemaal goed maken. Het is dankbaar werk. Dat ik iets kan betekenen voor andere mensen vind ik bijzonder”. 

Op de vraag waarom moet iemand vrijwilligerswerk doen antwoordt Liza het volgende: “Ik vind het belangrijk om een doel in het leven te hebben. Mensen blij maken met onvergetelijke dingen. Ik raad mensen aan om het eens te proberen. En het echt te ervaren. Toen wij hier kwamen wisten we niks over Nederland. Heel veel vrijwilligers hebben ons geholpen. Het is onze taak om iets terug te doen. We hebben gevoeld dat we niet alleen zijn in Nederland. Nederland is bijzonder met zoveel vrijwilligerswerk. Het is echt belangrijk”. “Een vrijwilliger maakt de dag van de bewoners net iets leuker”, eindigt Lydia het gesprek.

Voor informatie Lydia Boschman coördinator vrijwilligerswerk regio Twenterand, per mail via lboschman-veneberg@triviummeulenbeltzorg.nl of per telefoon op 06 23641523.
De Zonnebloem, afdeling Vroomshoop - Daarlerveen

De Zonnebloem is een landelijke stichting en zet zich in voor mensen met een lichamelijke beperking. Zij willen deze mensen een onvergetelijke tijd bezorgen. De redactie van Weekblad De Toren is in gesprek met het bestuur van De Zonnebloem afdeling Vroomshoop-Daarlerveen. Het bestuur bestaat uit Jenny Koersen, Richard Kottier en Minie Schoonewille, elk met een eigen taak voor De Zonnebloem. Jenny regelt onder andere de huisbezoeken. Richard is bezoekvrijwilliger en penningmeester, Minie organiseert samen met Richard en Jenny de activiteiten. Minie beheert het secretariaat en de PR. In het jaar 2013/2014 is De Zonnebloem afdeling Vroomshoop/Daarlerveen op houden te bestaan. September 2021 hebben we opnieuw een start gemaakt. Door de coronamaatregelen hebben we nog weinig activiteiten georganiseerd. Maar ook zijn er op dit moment te weinig vrijwilligers en deelnemers om veel activiteiten te organiseren”, laat Minie weten. “We zijn onlangs de samenwerking gestart met Zorgsaam Twenterand, Evenmens, ‘Automaatje’ en zoeken nog andere zorgpartijen om onze ‘bekendheid’ te vergroten en zo meer deelnemers en vrijwilligers te krijgen bij de afdeling. Op dit moment zijn er zeven vrijwilligers en enkele deelnemers, dat mag nog best groeien ”. 

 

Het draait om mensen

Bij De zonnebloem draait het om mensen. Iedereen heeft behoefte aan gezelschap. Maar als je een lichamelijke beperking hebt, ben je misschien wel vaker (alleen) thuis dan je zou willen. De vrijwilligers komen langs voor een kopje koffie of kunnen samen met u op pad. “Ik ga wekelijks op bezoek bij een dame. Drink een kop koffie met haar, ga wandelen en daarna drinken we nog weer een kop koffie. Dat is toch prachtig”, vertelt Richard. “We werken vraaggericht bij De Zonnebloem. Ik verzorg de intake en probeer een ‘match’ te maken met een vrijwilliger”, vult Jenny aan. “Er zijn ook deelnemers die het niet alleen gaat om een kopje koffie en/of wandelen, maar willen graag shoppen of naar de bioscoop. Het eventuele vervoer wordt dan geregeld via Automaatje”. 

 

Tekort aan vrijwilligers

Door de nieuwe start worden er vrijwilligers en deelnemers gezocht. “Ik ben sinds kort vrijwilliger. Als ik zie hoe dankbaar een deelnemer is als je met hem of haar gaat wandelen dan geeft dat heel veel voldoening”, vertelt Richard. “Na dat ik met prepensioen ging wilde ik iets doen, een nieuwe uitdaging. Door de trainingen van De Zonnebloem kon ik mijn vaardigheden vergroten. Zo kan ik mijn steentje bijdragen aan de mensen die het niet altijd gemakkelijk hebben”, vertelt Jenny. “Ik wou ook na mijn pensioen niet achter de geraniums zitten, ik vind het heel veel fijn om iets te doen. Ik probeer de activiteiten weer nieuw leven in te blazen”, vult Minie aan. Lijkt het jou ook leuk om vrijwilliger te worden neem dan contact op met Minie Schoonewille 06-22018305 of mail naar zonnebloemvroomshoop@gmail.com.

 

Muziekbingo

De eerste activiteit die weer georganiseerd wordt is een Ouwe Gouwe Muziekbingo. Deze vindt plaats op 2 juni. “Deze muziekbingo organiseren we samen met de afdeling Vriezenveen van De Zonnebloem in Twenterand. Andere afdelingen van Regio Reggestroom kunnen als ze willen ook deel nemen. We hopen op veel deelnemers”, vertelt Minie “We gaan voor een super gezellige middag.

 

Vakantie

De zonnebloem biedt vaarvakanties. “Dit jaar ga ik mee als vrijwilliger met een bootreis van de Zonnebloem”, vertelt Richard. “Naast deze vaarvakanties organiseert De Zonnebloem ook vakanties en weekendjes weg in aangepaste huisjes”, vult Jenny aan. “Tijdens zo’n vakantie kunnen mensen een beroep doen op hun thuiszorgorganisatie, zodat de zorg in de vakantie doorloopt. Er is veel meer mogelijk dan iedereen denkt”. Het volledige aanbod van de vakanties is te vinden op www.zonnebloem.nl/vakanties. “Als plaatselijke afdeling kunnen we eventueel helpen met de boeking”, aldus Jenny.

Naast de vakanties kan er een ‘zonnebloemauto’ gehuurd worden. Een auto waarin u als deelnemer vervoerd kan worden in de rolstoel. Met deze auto kun je naar een dierentuin of allerlei andere activiteiten. Informatie hierover kunt u vinden op www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto.

 

Enthousiast

Minie, Jenny en Richard zijn enthousiast. “We hopen op meer vrijwilligers en deelnemers zodat we zoveel mogelijk wensen in vervulling kunnen laten gaan”. Wil je even het dorp in of naar de stad, gezellig thuis met een vrijwilliger een kop koffiedrinken of meedoen met activiteiten? Neem dan contact op met Minie Schoonewille, 06-22018305 of mail naar zonnebloemvroomshoop@gmail.com.


Wil jij na het lezen van dit stuk ook een steentje bijdragen en je inzetten als vrijwilliger? Kijk dan eens in onze Vacaturebank. Zit daar geen passende vacature voor je bij? Neem dan contact met ons op. Wij kijken graag samen met jou welk vrijwilligerswerk bij je past.