Informatie & advies

   

Vrijwilligersvergoeding

 

Je bent vrijwilliger als je aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

 • Je verricht werkzaamheden voor:

      - een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld
      - een sportvereniging of sportstichting
      - een ANBI

 • Je bent niet in dienst bij de organisatie, sportvereniging of sportstichting.
 • Je doet de werkzaamheden niet voor je beroep.
 • De vergoeding die je voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen dat de vergoeding zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.


In de volgende gevallen krijg je een vrijwilligersvergoeding:

 • Je hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt en u bent 22 jaar of ouder:
  Je krijgt een vergoeding van maximaal € 5,00 (2020) per uur, met een maximum van €180 (2021) per maand en € 1.800 (201) per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor jouw inzet.
 • Je hebt afgesproken dat je voor jouw inzet per uur een vergoeding ontvangt en bent jonger dan 22 jaar:
  Je krijgt een vergoeding van maximaal € 2,75 (2020) per uur, met een maximum van € 180 (2021) per maand en € 1.800 (2021) per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor jouw inzet.
 • Je ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Je hebt niet afgesproken dat je voor jouw inzet per uur een vergoeding ontvangt. Dan mag de vergoeding maximaal € 180 (2021) per maand en € 1.800 (2021) per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor jouw inzet.


Als je alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan ons door te geven.

Vergoeding voor gemaakte kosten
Krijg je alleen een vergoeding voor gemaakte kosten? Dan is deze vergoeding niet belast. Vergoedingen voor de kosten die je hebt gemaakt, zijn onder meer vergoedingen voor de gemaakte reiskosten. Of voor de kosten van papier, postzegels en dergelijke. Als je bijvoorbeeld voor het vrijwilligerswerk reist met jouw eigen auto, dan mag de organisatie jou een kilometervergoeding geven. Deze vergoeding mag kostendekkend zijn. Voor jouw auto is dat de gemiddelde kilometerprijs waarvoor je rijdt. De kilometervergoeding mag dus meer bedragen dan de grens van € 0,19 per kilometer die voor werknemers in loondienst geldt.

Vergoeding voor inzet en voor kosten
Krijgt je behalve een vergoeding voor jouw inzet ook een gespecificeerde kostenvergoeding? Dan worden beide vergoedingen bij elkaar opgeteld en gelden dezelfde maximum bedragen als hierboven genoemd.

 

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet

Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding in 2021 niet hoger is dan € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Wij raden u aan om het te bespreken met uw consulent bij de gemeente. 

 

Bent u jonger dan 27 jaar? 

Dan kan een vergoeding voor vrijwilligerswerk wél gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Dit hangt af van het soort vergoeding. Gaat het om een algemene kostenvergoeding, dan wordt u gekort op uw uitkering. Bij een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten gebeurt dat niet. 

 

Geen vrijwilligersvergoedingen

Het kan zijn dat je als vrijwilliger meer ontvangt dan bovengenoemde vergoedingen. In dat geval gaan wij ervan uit dat er sprake is van een vergoeding die in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van uw werk. Deze vergoeding is belast voor de loon- en inkomstenbelasting.


Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.