Privacy statement

Privacy statement


Disclaimer en privacy

 

Privacy statement Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand
Privacy en goed omgaan met jouw gegevens vinden wij belangrijk. Hoe wij dat doen? Dat lees je hieronder. Het Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand is onderdeel van ZorgSaam Twenterand.

 

Waarom verzamelt het Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand persoonlijke gegevens van mij?
Het antwoord is heel eenvoudig; je wilt gebruik maken van onze dienstverlening of doet dit al:

Je bent op zoek naar vrijwilligerswerk en reageert op een of meerdere vacatures en wij brengen je in contact met de vrijwilligersorganisatie waar je vrijwilliger wilt worden.

- Je bent namens een organisatie op zoek naar nieuwe vrijwilligers en maakt een profiel aan op onze website om deze vraag in de vacaturebank te plaatsen. Wij gebruiken jouw gegevens om je in contact te brengen met een vrijwilliger die je hierbijkan helpen of andersom.

- Je stelt een vraag of vraagt informatie ter ondersteuning.

 

We gebruiken en delen je persoonlijke gegevens binnen onze organisatie om de dienstverlening zo optimaal mogelijk aan te kunnen bieden, zonder dat je steeds opnieuw gevraagd wordt naar deze gegevens.

 

Specifiek gebruiken we je gegevens om:

- Je in te schrijven in ons bestand

- Je te kunnen bereiken via mail of telefoon

- Je te kunnen matchen met een vrijwilligersorganisatie of vrijwilliger in het kader van bemiddeling. (we verstrekken alleen de noodzakelijke gegevens die nodig zijn om met elkaar in contact te komen)

- Nieuwsbrieven en andere berichten te verzenden indien je hiervoor toestemming hebt gegeven.

 

Je kunt er zeker van zijn dat het Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand de maatregelen genomen heeft die nodig zijn om je gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen. Als je gebruik maakt van onze dienstverlening ga je ermee akkoord dat je gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld in overeenstemming met het privacy statement van het Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand.

 

Hoe komt het Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand aan mijn gegevens?
We verzamelen alleen de noodzakelijke informatie die je ons geeft, dit kan op volgende manieren:

- Via de website

- Telefonisch

- Via mail

- In een persoonlijk gesprek

 

Welke gegevens verzamelt het Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand waardoor ik kan worden geïdentificeerd?
Door de gegevens die we verzamelen (persoonlijke gegevens genoemd) kan je worden geïdentificeerd. Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld je naam of je e-mailadres. Je persoonlijke gegevens verzamelen we alleen als je deze aan ons verstrekt. Dit zijn echter wel de minimale gegevens die wij nodig hebben voor het oplossen van je (hulp)vraag.

 

De volgende persoonsgegevens leggen wij vast van vrijwilligers:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Woonplaats

- Leeftijdscategorie

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

- Gegevens die van belang zijn om de dienstverlening uit te kunnen voeren of je vraag goed te kunnen oplossen.

 

De volgende persoonsgegevens leggen wij vast van contactpersonen van vrijwilligersorganisaties:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

- Gegevens die van belang zijn om de dienstverlening uit te kunnen voeren of je vraag goed te kunnen oplossen.

 

Het Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij we toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouderdan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vrijwilligerswerktwenterand.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Welke gegevens verzamelt het Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand waardoor ik niet kan worden geïdentificeerd?
We verzamelen gegevens waardoor je niet kunt worden geïdentificeerd (niet-persoonlijke gegevens genoemd). Dit zijn geanonimiseerde gegevens om een analyse te maken, trendste ontdekken en kunnen worden opgenomen in een rapportage aan bijvoorbeeld de gemeente.

Het Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand gebruikt op de website alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze websitewordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouwvoorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen viade instellingen van je browser verwijderen.

 

Met wie deelt het Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand mijn persoonsgegevens?
We verstrekken jouw persoonsgegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening dan wel het oplossen van jouw vraag. Indien we jouw gegevens willen verstrekken aan derden, dan zullen we altijd jouw toestemming vragen. Houd er rekening mee dat als je reageert op een vacature op de website en je gegevens verstrekt aan een vrijwilligersorganisatie of als je een profiel aanmaakt om een vacature te plaatsen, je daarvoor zelfverantwoordelijk bent.

 

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn gegevens?
Je hebt het recht om ons te vragen naar de persoonlijke gegevens die we van je verwerken, het doel en de aard van de verwerking en informatie over met wie we deze gegevens delen.

 

Je hebt het recht om ons op elk moment te vragen uw persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen (als dat geen invloed heeft op onze dienstverlening). Wil je gebruik maken van dit recht of heb je andere vragen/opmerkingen overde gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@vrijwilligerswerktwenterand.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, binnen een redelijke termijn, op jouw verzoek reageren.

Wij kunnen verzoeken afwijzen indien deze de privacy van anderen in gevaar brengen, onredelijk of repetitief zijn of onredelijk grote inspanningen vereisen. Tenzij je ons vraagt je gegevens te verwijderen, kunnen we een deel van je persoonlijke gegevensbewaren tot twee jaar nadat je bij ons bent afgemeld of het laatste contact hebt gehad.

 

Je hebt het recht om van ons te verwachten dat we jouw persoonlijke gegevens beschermen en beveiligen. Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toeging, ongewenste openbaarmakingen ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Je hebt te allen tijde het recht om je af te melden voor de nieuwsbrieven of andere informatie die je van ons ontvangt per email.

 

Welke wijzigingen hebben wij onlangs aangebracht?<
Het Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand past haar privacy statement van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website is steeds de meest recente versie opgenomen. Het Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand raadt je dan ook aan het privacy statement regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal het Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand er alles aan doen je per e-mail en via de website te informeren.

 

Hoe kan ik contact met jullie opnemen?
Als je vragen hebt over het privacy statement stuur dan een e-mail naar info@vrijwilligerswerktwenterand.nl. Je kunt per post of telefonisch contact met ons opnemen op dit adres:

 

Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand (onderdeel van ZorgSaam Twenterand)

Burgemeester Koetjestraat 2

7681 ZP Vroomshoop

Telefoonnummer: 0546 481456

 

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Bij voorkeur maak je een klacht eerst bespreekbaar bij een medewerker van het Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand op bovenstaande contactgegevens. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden bij de leidinggevende. Je kunt in dit geval een e-mail sturen naar contact@zorgsaamtwenterand.nl. Op grondvan de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.