Bestuursleden St. Huurdersraad Mijande Wonen

Vacaturenummer 967
 
Omschrijving

De Huurdersraad behartigt de belangen van huurders van Mijande Wonen in Dinkelland en Twenterand. Wij zijn gesprekspartner van Mijande Wonen en maken ons sterk voor de belangen van alle huurders en woningzoekenden van Mijande Wonen. 

Wij doen dat door gevraagd en ongevraagd mee te denken en praten met Mijande Wonen en andere relevante organisaties. Wij zijn bereikbaar en aanspreekbaar voor onze achterban, de huurders. Wij zien erop toe dat er voldoende, betaalbare en kwalitatief goede woningen zijn voor mensen met een lager inkomen.

Onderwerpen die regelmatig aan de orde komen: jaarlijkse huurverhoging, onderhoud van de woningen, kwaliteit van de woningen, servicekosten, klachten van huurders, warmtetransitie, etc.

 
Werkzaamheden

De Huurdersraad is op zoek naar nieuwe leden om samen de belangen van de huurders te kunnen behartigen. Wij vergaderen ongeveer 10 keer per jaar. Daarnaast komen binnen de Huurdersraad de volgende deeltaken voor:

  • Gesprekspartner in overleg met de gemeente Twenterand, gemeente Dinkelland en Mijande Wonen.
  • De Huurdersraad is gesprekspartner van Mijande en komt 4 tot 5 keer per jaar in vergadering bijeen.
  • Enkele keren per jaar is er een provinciale bijeenkomst van leden van de Woonbond, waaraan ook enkele leden van de Huurdersraad deelnemen.
  • WoON Twente is een vereniging en bestaat uit 15 deelnemende woningcorporaties in dorp en stad in de regio Twente. Enkele keren per jaar is er een bijeenkomst van WoON Twente waaraan ook leden van de Huurdersraad deelnemen.
  • De Huurdersraad onderhoudt contacten met de huurders via de website, facebook en mail en evt. via persberichten. Eenmaal per jaar wordt er een jaarvergadering georganiseerd. Behalve de huishoudelijke zaken wordt hierbij een spreker uitgenodigd over een relevant onderwerp. 


In goed overleg worden de taken verdeeld. Je hoeft je dus niet met alles bezig te houden en staat er niet alleen voor!

 
Vaardigheden

Wij zijn op zoek naar mensen met een positieve inslag. Je kunt luisteren naar de inbreng en standpunten van de andere leden van de Huurdersraad en goed samenwerken. Je bent huurder van Mijande Wonen in Twenterand of Dinkelland. Je kunt e-mails versturen en werken met Word.

Er komen vrij ingewikkelde zaken over wonen aan de orde, wil je meepraten bij Mijande, dan moet je je willen verdiepen in deze vraagstukken.

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden krijgen we ondersteuning van de Woonbond. Die ondersteuning bestaat uit het geven van kennis en advies en leden kunnen cursussen volgen om kennis te vergroten.

 
OnkostenvergoedingJa
 
ReiskostenvergoedingNee
 
VrijwilligersovereenkomstJa
 
Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Nee

 

Informatiepunt Vrijwilligerswerk

Burgemeester Koetjestraat 2
7681 ZP Vroomshoop
0546 481458

info@vrijwilligerswerktwenterand.nl


Burgemeester Koetjestraat 2
7681 ZP Vroomshoop
Telefoon: 0546 481456
(secretariaat ZorgSaam Twenterand)
E-mail: info@vrijwilligerswerktwenterand.nl