Informatie & advies

   

Werving en behoud

 

Het werven van vrijwilligers is meer dan het zoeken naar nieuwe vrijwilligers. Het is dus veel meer dan het plaatsen van een artikeltje in een huis-aan-huisblad of het aanmelden van een vacature bij de vacaturebank. Ten eerste zijn er vele vragen die een organisatie zichzelf dient te stellen, voordat de werving daadwerkelijk begint. Hoe kijkt de buitenwereld naar onze organisatie? Is onze organisatie aantrekkelijk voor vrijwilligers? Wat hebben wij vrijwilligers te bieden?

Vervolgens zijn er ook bij de werving zelf zijn vele aspecten te onderscheiden. Wie zijn onze potentiële vrijwilligers? Waar kunnen wij deze mensen vinden? Wat is dan onze boodschap?

Motieven voor vrijwilligers
Steeds meer vrijwilligers kiezen primair voor vrijwilligerswerk dat zij leuk vinden en dat hen bevrediging geeft. De nobele vrijwilliger, die zijn eigen belang ondergeschikt maakt aan 'het nut van het algemeen', maakt geleidelijk plaats voor de vrijwilliger die er zelf iets aan wil hebben. Wie vrijwilligerswerk doet, doet dat dus vooral omdat hij of zij daar voordeel bij heeft. Netjes gezegd: iedere vrijwilliger heeft zijn motieven om vrijwilligerswerk te doen. Wat die motieven zijn is voor iedereen verschillend. Wanneer een organisatie aan de slag gaat met werving van vrijwilligers zijn de behoeften van de organisatie uitgangspunt. Veel te weinig wordt rekening gehouden met de vraag van de vrijwilliger. Een omkering van het uitgangspunt kan aardige inzichten opleveren: waar is de vrijwilliger naar op zoek, en in hoeverre hebben wij dat te bieden?

Het imago van de organisatie
Wie wil er vrijwilligerswerk doen bij een stoffige club? Wie wil er bestuurslid worden bij een organisatie die regelmatig negatief in het nieuws is? Welke jongere wil vrijwilligerswerk gaan doen bij een vereniging waarvan gezegd wordt dat er een autoritair bestuur is? Ook het imago van een organisatie hoort bij het aanbod aan vrijwilligers. Het imago is zelfs van groot belang bij de werving van vrijwilligers. Welke indruk heeft de buitenwereld van de organisatie? Voor vrijwilligers is het van belang dat ze zich thuis voelen in een organisatie, en in zekere zin trots zijn op de organisatie waarvoor ze werken.

Wil je graag meer weten over het werven en behouden van vrijwilligers? Neem dan contact met ons op, wij adviseren je graag! Liever eerst zelf aan de slag? Hieronder staan een aantal links naar documenten of websites die je kunt gebruiken. 

Werven van vrijwilligers

Quickscan Vinden en binden