Informatie & advies

   

WBTR: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

 

Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking en moeten verenigingen en stichtingen hieraan voldoen.
Op deze pagina vindt je meer informatie over deze nieuwe wet en hoe je hier als bestuur mee aan de slag kunt gaan.

 

Wat is WBTR?
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Volgens de wet moeten de bestuurlijke structuur, besluitvorming en het toezicht op orde zijn. Dat kan op verschillende manieren. Welke manier het beste past bij jouw vereniging of stichting, maak je zelf uit.

 

Waarom WBTR?
De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.

 

Checklist voor besturen
Vereniging NOV heeft een checklist gemaakt waarmee organisaties kunnen zien wat de gevolgen zijn van de nieuwe WBTR. Aan de hand van deze checklist kan een inschatting worden gemaakt of het zinvol is om (tegen betaling) gebruik te maken van het stappenplan op www.wbtr.nl.

 

Meer informatie en Webinars
Op www.wbtr.nl is meer informatie te vinden over de WBTR en het stappenplan waar besturen tegen betaling gebruik van kunnen maken. Daarnaast staat hier een overzicht van Webinars waarvoor je je kosteloos kunt aanmelden.

 

Het is ook mogelijk om de op 16 maart door Vereniging NOV georganiseerde Webinar terug te kijken via YouTube.

 

WBTR en VNG Vrijwilligersverzekering
De gemeente Twenterand heeft bij Centraal Beheer een verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Twenterand, de VNG Vrijwilligersverzekering. Wij hebben bij Centraal beheer geinformeerd en zij geven aan dat er, met de kennis van nu, geen actie nodig is voor de verzekering. Zij volgen immers de wet en regelgeving. Wel zal er van bestuurders meer gevraagd worden (statuten aanpassingen) en dus is de voorzichtige conclusie dat er mogelijk eerder naar een bestuurder kan worden gewezen. Maar dat heeft voor de verzekering voor nu geen gevolgen. Die dekking blijft gelijk. Zodra er wel ontwikkelingen zijn die Centraal Beheer dwingen tot aanpassingen of bijstellingen van de verzekering, dan worden wij hierover geïnformeerd.

 

Vragen of meer informatie
Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen of wil je graag meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op!