Informatie & advies

   

Waardering en beloning

 

Vrijwilligers zijn vaak de drijvende kracht achter organisaties of verenigingen. Ze zijn duidelijk aanwezig, of verrichten juist veel werk op de achtergrond. Dat verdient een blijk van waardering! Om vrijwilligers te behouden moet je hen laten blijken dat ze gewaardeerd worden. Hoe doe je dat? Dat hoeft niet alleen financieel te zijn. Sterker, sommige vrijwilligers zal je daarmee demotiveren of zelfs beledigen.

Mensen doen vrijwilligerswerk om verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat ze het nuttig vinden, om contact met anderen te hebben, vanwege de waardering of om ervaring op te doen. De beloning die zij krijgen voor hun werk zou moeten passen bij hun beweegredenen en varieert van een compliment, een jaarlijks uitje, een kerstpakket tot een bepaalde cursus.

De beloning moet verder passen bij de doelgroep. Een uitje van de vrijwilligers van de werkgroep jongeren onder dorpsbelang ziet er waarschijnlijk heel anders uit dan dat van de mensen die de maandelijkse bingo organiseren in het dorpshuis.

Bij het belonen van vrijwilligers staan drie termen centraal, alle drie met hun eigen voorbeelden: 

Erkenning 
Je kan op meerdere manieren laten merken dat de vrijwilliger belangrijk is voor de organisatie:

 • Vrijwilligersbeleid.
 • Vastleggen van vrijwillige inzet binnen de organisatie, dat blijkt uit: contracten, verzekeringen, taakomschrijvingen, goede begeleiding etc.
 • De juiste vrijwilliger op de juiste plek, op basis van zijn of haar kwaliteiten.
 • Prettige en goed werkbare omgeving.
 • Vrijwilligers op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen en hen inspraak geven.
 • Opgedane kennis en ervaring erkennen door het geven van een getuigschrift.
    

Waardering 
Waarderen, het uiten van de erkenning voor vrijwilligers, kan door bijvoorbeeld:

 • Compliment geven, publiekelijk of in een gesprek.
 • Deskundigheidsbevordering door hen cursussen te laten volgen.
 • Attentie bij 'lief en leed'.
 • Verkiezing vrijwilliger van het jaar.
 • Voordracht voor een onderscheiding.
 • Jaarlijks etentje of uitje voor vrijwilligers.
 • Artikelen in de dorpskrant over de inzet van vrijwilligersbeloning.
   

Uitbetaling' van de waardering
Hiervoor zijn meerdere opties, enkele voorbeelden:

 • Cadeau, bon, of iets dergelijks voor speciale momenten.
 • Kerstattentie.
 • Vrijwilligersvergoeding: klik hier voor meer informatie over vrijwilligersvergoedingen.
 • Speciale privileges, zoals het gebruik van ruimten en materiaal voor privégebruik.
 • Kortingen op lidmaatschappen van verenigingen, toegang tot evenementen of gebruik van accommodaties.

Sommige gemeenten geven kaarten uit waarop vrijwilligers korting krijgen bij winkels en bedrijven.

Hoe geef je vrijwilligers erkenning, waardering en beloning? Zelf vinden vrijwilligers ‘dankjewel’ vaak al genoeg. Maar als je vrijwilligers wilt behouden, moet je meer doen. Voor vrijwilligers horen erkennen, waarderen en belonen bij elkaar. Het gaat ze niet om een materiële vergoeding zoals een cadeautje, kerstpakket of tegoedbon. Deze vorm van beloning is leuk meegenomen maar niet de reden dat iemand vrijwilligerswerk doet.

Uit verschillende studies blijkt dat je vrijwilligers kunt belonen door tegemoet te komen aan hun motivatie. Het gaat daarbij om de intrinsieke motivatie. De intrinsieke motivatie is voor iedere persoon anders. Voor de een gaat het om kennis en ervaring opdoen, voor de ander om het uitbouwen van het eigen netwerk of een zinvolle dagbesteding. Hoe weet je als organisatie wat de intrinsieke motivatie is van een vrijwilliger? De kortste route is: ernaar vragen en ook dóórvragen, bijvoorbeeld via de vrijwilligers tevredenheidstoets. Door in te spelen op die motivatie, kun je vrijwilligers belonen en langer behouden.

Kijk ook eens op de website van Movisie voor meer informatie.