Informatie & advies

   

Vrijwilligersovereenkomst

 

Vrijwilligers zetten zich 'belangeloos' in voor een organisatie of instelling. Toch is die inzet vaak niet geheel vrijblijvend. Beide partijen, vrijwilliger en organisatie hebben bepaalde verwachtingen van de samenwerking. Een vrijwilliger kan behoefte hebben aan ondersteuning of begeleiding, een organisatie wil dat taken en verantwoordelijkheden worden nagekomen. Een vrijwilligersovereenkomst kan ervoor zorgen dat wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn.

Klik hier om een voorbeeld van een vrijwilligersovereenkomst te downloaden