Informatie & advies

   

Vrijwilligersbeleid

 

Het vastleggen van het vrijwilligersbeleid is noodzakelijk om helderheid te creëren omtrent het vrijwilligerswerk in de eigen organisatie. Daarnaast vereist vrijwilligersbeleid ook onderhoud: voor het verbeteren van het vrijwilligerswerk is het nodig dat het betreffende beleid regelmatig geëvalueerd en bijgesteld kan worden. Wanneer (eenduidigheid over) het beleid ontbreekt, wordt het moeilijk om verbetering te realiseren.

Borgen van vrijwilligersbeleid 
Het vastleggen, ofwel borgen, van vrijwilligersbeleid is daarom een belangrijke voorwaarde voor een effectieve en efficiënte uitvoering van het vrijwilligerswerk in een organisatie. Het doel hiervan is duidelijkheid te scheppen en het functioneren van zowel de vrijwilligers als de hele organisatie te verbeteren. Dit geheel aan afspraken wordt het vrijwilligersbeleid van een organisatie genoemd.

Wil je testen of het vrijwilligersbeleid van jouw organisatie goed geregeld is? Doe dan eens de zelfevaluatie op de website van Vrijwilliger Inzet Goed Geregeld. Blijkt na het invullen van deze test dat er zaken zijn rondom het vrijwilligersbeleid die verbeterd kunnen worden en wil je graag hulp of advies bij het opstellen van goed vrijwilligersbeleid? Neem dan contact met ons op, wij adviseren graag!

Liever eerst zelf aan de slag? Hieronder staan een aantal documenten die je kunt downloaden en gebruiken bij het opstellen van nieuw vrijwilligersbeleid.  

Stappenplan voor het opstellen van vrijwilligersbeleid
Handboek voor vrijwilligersorganisaties
Praktische gids voor organisaties die met vrijwilligers werken
Of kijk op de website van het NOV voor meer handboeken met het thema vrijwilligersbeleid.