Informatie & advies

   

Vrijwilligers verrast met bloemen!

 

Net als voorgaande jaren willen de gemeente Twenterand en het Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand de vrijwilligers ook dit jaar weer bedanken voor hun inzet en laten dat ze gewaardeerd worden. Deze waarderingsactie wordt altijd georganiseerd rondom de jaarlijkse Nationale Vrijwilligersdag op 7 december. 

In het verleden werden de vrijwilligersprijzen uitgereikt en werden vrijwilligers in het zonnetje gezet. Dit jaar was er een bloemenactie en konden inwoners van de gemeente Twenterand zelf een vrijwilliger in het zonnetje zetten. 

 

In totaal zijn er 305 vrijwilligers in het zonnetje gezet van allerlei verschillende verengingen of clubs. Dat is toch geweldig. Lees hieronder de hartverwarmende verhalen over de vrijwilligers in Twenterand. 

 

Vriezenveen - Hennie en Jan zorgen voor verrassing vrijwilligers Stichting De Klup 

Jan en Hennie Harmsen uit Vriezenveen hebben op dinsdag 7 december de vrijwilligers van Stichting De Klup uit Almelo een bloemetje bezorgd. Jan en Hennie namen deel aan de bloemenactie van Gemeente Twenterand en Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand. Met deze actie kon iedereen vrijwilligers in het zonnetje zetten.

Dinsdag zijn Jan en Hennie begonnen met het uitdelen van bloemen aan Stichting De Klup. “Elke maandagavond zijn er veertien vrijwilligers actief in het zwembad De Stamper in Vriezenveen. Zij helpen achttien mensen met een beperking met zwemmen. Eerst een half uur zwemmen en daarna doen we balspelen. De veertien vrijwilligers zijn al vele jaren actief. Ik vond dat iedereen een bloemetje verdiende”, vertelt Hennie enthousiast. “Ik wil één van de veertien vrijwilligers uitlichten en dat is mevrouw Ria Staarman. Zij is al 48 jaar vrijwilligster”. Naast de veertien vrijwilligers van Stichting de Klup werden er ook bloemen bezorgd door Hennie bij drie vrijwilligers in Westerhaar. Zij zijn actief bij de Soos voor mensen met een beperking in Westerhaar.

Vriezenveen - Nationale Vrijwilligersdag bij De Akker 

Ter gelegenheid van de Nationale vrijwilligersdag op 7 december kregen alle vrijwilligers van De Akker en De Zaaier een bloemetje uitgereikt. De actie komt van de gemeente Twenterand i.s.m het Informatiepunt Vrijwilligerswerk en Dick Wichers Bloembinderij. Op woensdagmiddag 8 december kwamen de vrijwilligers Corona-proof, dus op afstand en in verschillende tijdsblokken, naar de Akker om de bloemen en de jaarlijkse bedankbrief in ontvangst te nemen. Boekenhuis De Akker viert vanaf 1 december haar 27e verjaardag en trakteert deze maand elke klant bij uitgave boven de twintig euro met een leuke attentie.

Helaas hebben in 2021 de Corona-crisis en de beperkingen gezorgd voor nog aanzienlijk negatievere bedrijfs- resultaten van de Akker dan in 2020. De winkelsluiting gedurende 5 maanden, sinds medio december 2020, heeft De Akker heftig geraakt, in omzet, in bedrijfsresultaat, maar vooral ook in morele veerkracht van de vrijwilligers. Op diverse punten is de bedrijfsvoering steeds opnieuw aangepast om het behalen van missionaire en diakonale doelstellingen veilig te blijven stellen. Juist als vrijwilligersorganisatie is de Akker hierbij extra kwetsbaar. Er is een aantal medewerkers dat zelf met gezondheidsproblemen kampt en diverse vrijwilligers zijn al gestopt of gaan binnenkort stoppen.De gebruikelijke verkoop rondom Pasen, Pinksteren, Doop en Belijdenis werd helaas later niet meer werd goed gemaakt, en er zijn veel minder Bijbels en boeken verkocht. Juist nu is het belangrijk om lokaal ipv digitaal en online te kopen om winkels in eigen dorp en omgeving instand te houden. Alleen door lokaal kopen kan brede dienstverlening voor diverse goede doelen en winst uitkering in stand gehouden worden.

Rondom de feestdagen en ivm de COVID regelgeving geldt opnieuw een gewijzigde openstelling voor zowel de diverse Kerkelijk bureaus als voor Christelijk Boekenhuis De Akker. Dat geldt dus ook voor de verkrijgbaarheid van collectebonnen en-munten, de kerstkaartenactie van Reflection/ Stichting Tsjernobyl-kinderen, de pakketten actie voor Werkgroep Oost Europa en als inleverdepot voor Manna. Op de vrijdagen 24 en 31 december is De Akker geopend tot 16.00 uur. Helaas zijn nu ook koopavonden niet mogelijk. In geval van strengere overheidsmaatregelen moet wellicht nog verder worden afgeweken, kijkt u dan op www.akkerboek.nl of bel of app met 06-43103179 voor maatwerk afspraken.

De akker (1)

Den Ham - Vrijwilligers Den Ham in het zonnetje

Donderdag 9 december werden de vier vrijwilligers van Ontmoetingscentrum Juliana in Den Ham verrast met een mooi boeket bloemen. Een vrolijke blijk van waardering voor de enthousiaste en warme wekelijkse inzet van de dames. 

Deze ervaringsdeskundige vrijwilligers Anneke, Trijntje, Hermien en Betsy zorgen samen met Ria Even van Zorgsaam Twenterand en Margret Overkamp van Evenmens Twenterand, dat mensen met beginnende geheugenproblemen en/of hun naasten elke week een gezellige informele bijeenkomst kunnen bezoeken. Gezellig bijpraten met elkaar en veel lachen, maar ook ervaringen delen en informatie uitwisselen met anderen.

Het was 7 december de dag van de vrijwilliger. Rede voor gemeente Twenterand om via Zorgsaam en Evenmens onder andere deze vier dames in het zonnetje te zetten.

 

Vroomshoop - Extra aandacht voor vrijwilligers

Marion Lusseveld, algemeen coördinator bij Activiteitencentrum Het Punt in Vroomshoop en Elisa Huiskes hebben op vrijdag 10 december de vaste vrijwilligers van Activiteitencentrum Het Punt uitgenodigd om langs te komen in Het Punt. Waarvoor, dat was voor hen een verrassing. 

De vrijwilligers werden in het zonnetje gezet voor al het vrijwilligerswerk dat ze het afgelopen jaar hebben gedaan. Het betrof vrijwilligers in de horeca beheer, en programmaraadleden. Activiteitencentrum Het Punt neemt deel aan de bloemenactie van Gemeente Twenterand en Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand. Met deze actie kon iedereen vrijwilligers in het zonnetje zetten. 

 

 “Veel vrijwilligers zijn vanaf het begin, het jaar 2015, bij ons betrokken. We zijn Het Punt destijds gestart meer vrijwilligers dan beroepskrachten. Toen ik deze actie las, was er bij ons geen twijfel. Wij doen mee”, vertelt Marion. “We proberen schenken altijd wel aandacht aan de vrijwilligers te schenken, we vinden betrokkenheid erg belangrijk. Veel organisaties kunnen niet voldoende vrijwilligers krijgen. Vooral in deze coronaperiode. Wij zijn dan ook erg dankbaar voor onze trouwe vrijwilligers”.