Informatie & advies

   

Resultaten Vitaliteitsscan Vrijwilligersorganisaties

 

In het najaar van 2019 hebben vrijwilligersorganisaties in Twenterand de mogelijkheid gehad om deel te nemen aan een onderzoek: De vitaliteitsscan vrijwilligersorganisaties Twenterand. 314 organisaties zijn per e-mail uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. 105 organisaties, werkzaam in diverse sectoren, hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt en de vragenlijst ingevuld. 

Met een responspercentage van 33,5% geeft het onderzoek een goede afspiegeling van de stand van zaken m.b.t. het vrijwilligerswerk in Twenterand. De belangrijkste resultaten van de vitaliteitsscan zijn opgenomen in een factsheet. 

Klik hier om de factsheet te bekijken. 

De Vitaliteitsscan is gedaan naar aanleiding van de opdracht die het Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand, Evenmens Twenterand en ZorgSaam Twenterand hebben gekregen van de gemeente Twenterand om het gemeentelijk vrijwilligersbeleid te vernieuwen. Naar aanleiding van onder andere de uitkomsten van het onderzoek, zijn wij in gesprek met de gemeente Twenterand over de ondersteuning van het vrijwilligerswerk de komende jaren. Wanneer er meer bekend is, zullen wij op deze website meer informatie plaatsen. 

Bijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties
Naar aanleiding van de vitaliteitsscan wilden we in april een bijeenkomst organiseren om met de vrijwilligersorganisaties in gesprek te gaan over een aantal onderwerpen. Gezien de maatregelen rondom het coronavirus moeten we deze bijeenkomst helaas tot nader orde uitstellen. 

Hebt u vragen of wilt u graag meer informatie neem gerust contact met ons op.