Informatie & advies

   

Handreiking Corona-richtlijnen vrijwilligersorganisaties

 

Movisie en NOV hebben een handreiking gemaakt voor vrijwilligersorganisaties over het hanteren van de Corona-richtlijnen. Via deze link ga je direct naar de handreiking en de daarbij behorende toelichting.

Ook heeft het NOV een overzichtspagina waar je meer informatie kan vinden over corona en vrijwilligerswerk. Zo kan je vragen en ervaringen delen op het forum, kan je een overzicht vinden van alle protocollen in de verschillende werkvelden en kan je artikelen en blogs lezen. Ook staat op de pagina een overzicht van fondsen en organisaties die in deze tijd financiële ondersteuning bieden aan vrijwilligersorganisaties.

Naast informatie over corona en vrijwilligerswerk staat op de website van het NOV veel informatie over diverse thema’s met betrekking tot vrijwilligerswerk. Zo is er informatie te vinden over o.a. beleid en management, vinden en binden en sociale veiligheid en is er een forum. Het kan voor jouw organisatie waardevol zijn om een profiel aan te maken op het Platform Vrijwillige Inzet. Hier kan je meer informatie vinden over hoe je een profiel aanmaakt.

Heb jij of jouw vrijwilligers een verhaal dat je juist nu in deze tijd zou willen delen? Bouw dan mee aan het Verhalenhuis van ZorgSaam Twenterand. ZorgSaam Twenterand wil een plek bieden waar verhalen van de Twenteranders samen komen. Een plek voor een luisterend oor, maar ook een plek om te delen, herkenning te vinden, om geraakt te worden en aandacht te hebben voor elkaars gedachten en gevoelen. En op die manier juist ook in deze periode met elkaar in verbinding te blijven, jong en oud. Meer informatie over het Verhalenhuis kan je vinden op de website van ZorgSaam Twenterand.

Heb je vragen of wil je meer informatie over vrijwilligerswerk in de coronaperiode? Neem dan contact met ons op.