Informatie & advies

   

BestuurdersCentraal Twenterand

 

Verenigingen, stichtingen en burgerinitiatieven vervullen een belangrijke rol op allerlei terreinen in onze samenleving. In Twenterand zijn veel inwoners als vrijwilliger betrokken bij verenigingen, stichtingen en burgerinitiatieven. Deze actieve betrokkenheid willen we onderhouden en blijven stimuleren.

 

Tegelijkertijd merken we dat veranderingen in de samenleving hebben in de afgelopen jaren effect gehad op het organiseren van vrijwillige inzet. Vrijwilligersorganisaties lopen tegen dezelfde problemen aan en vinden het lastig om vrijwilligers en bestuursleden te vinden. Daarnaast is veel kennis, kunde en ervaring al aanwezig in de samenleving. Daarom gaan we met BestuurdersCentraal de kracht van diverse organisaties bundelen in een lokaal netwerk waarin kennis en ervaring worden gedeeld.

BestuurdersCentraal is een lokaal, regionaal en in de toekomst wellicht provinciaal netwerk van bestuurders van vrijwilligersorganisaties, ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen die samenwerken om de kwaliteit van het bestuurlijk niveau te verhogen en ondersteuning aan te bieden om bestuurlijke vraagstukken op te lossen.

Besturen in deze tijd vraagt steeds vaker professionele kennis op het gebied van financiën, visie en beleid, veiligheid, communicatie/social media en ict. Veel kennis, kunde en ervaring is al aanwezig in de maatschappij, bij bestuurders zelf, bij ondernemers, in het onderwijs etc. Het ontsluiten en delen van deze kennis kan besturen ondersteunen en hun taken verlichten en leidt daarnaast tot verhoging van de kwaliteit in besturen en hun organisaties.

 

Wat houdt BestuurdersCentraal in?
Met BestuurdersCentraal zetten we een netwerk op van bestuurders van vrijwilligersorganisaties, ondernemers en eventueel onderwijs uit Twenterand. Deelnemers kunnen hun vragen delen en aangeven welke kennis, ervaring en expertise zij hebben om te delen met anderen.

Bestuurscoaches en experts
BestuurdersCentraal draait om ondersteuning op maat. Deskundigen en betrokken bestuurders worden ingezet als coach, trainer of adviseur om met jou mee te denken.

Kennisuitwisseling, inspiratiesessies en netwerkbijeenkomsten
We organiseren momenten waarbij bestuurders en eventueel medewerkers van andere vrijwilligersorganisaties elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Wat voor de een heel vanzelfsprekend is, is voor de ander de oplossing.

Workshops en trainingen
Dankzij de uitkomsten van 2 onderzoeken onder de vrijwilligersorganisaties in Twenterand hebben we inzicht in de thema’s waarbij organisaties ondersteuning kunnen gebruiken. We gaan trainingen of workshops organiseren. We maken hierbij zoveel mogelijk gebruik van de kennis en ervaring die aanwezig is in het netwerk, maar kunnen ook partijen daarbuiten benaderen.

 

Meld je aan!
Ben jij een bestuurder, ondernemer of voel je je op een andere manier betrokken bij BestuurdersCentraal en wil je graag deel uit maken van het BestuurdersCentraal netwerk?

Heb je een vraag of loop je met jouw bestuur ergens tegenaan waarbij je ondersteuning of coaching van een ervaren bestuurder kunt gebruiken?

Heb je bepaalde kennis of expertise waar bestuurders iets aan kunnen hebben en wil je dat graag delen? Of wil je na het lezen van deze informatie meer weten? 

Neem dan contact op met Ellen Bloemhof via e-mail: e.bloemhof@vrijwilligerswerktwenterand.nl of telefonisch op nummer: 0546 481456.