Beursvloer Twenterand

 

Tijdens de Beursvloer Twenterand ontmoeten bedrijven en maatschappelijke organisaties uit Twenterand elkaar in een informele en dynamische sfeer en wisselen onderling diensten en/of goederen uit. Er worden ‘matches’ gemaakt: Wat de één over heeft of graag wil bieden, is voor de andere partij zeer gewenst. Het gaat niet om directe financiële sponsoring, maar om handelen in producten en/of diensten met gesloten beurs. De gemaakte matches hebben betrekking op menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en creativiteit. Maatschappelijke organisaties (zoals verenigingen, stichtingen, vrijwilligersorganisaties, zorgcentra, sportclubs, scholen, enz.) wordt hiermee een platform geboden om praktisch en snel vragen en problemen voor te leggen aan het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven kan op deze manier invulling geven aan haar maatschappelijke en sociale rol.

De Beursvloer Twenterand heeft inmiddels twee keer plaatsgevonden. In 2014 werden er 111 matches gemaakt met een totale waarde van € 45.000,- en in 2016 hebben de 65 deelnemers samen 146 matches gemaakt met een totale waarde van € 52.890,-. 

Voor meer informatie en een overzicht van de gemaakte matches kijk op: www.beursvloertwenterand.nl