Bestuurders Centraal

 

BestuurdersCentraal Twenterand is een lokaal netwerk van bestuurders van vrijwilligersorganisaties, ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen met als doel om de kwaliteit van het bestuurlijk niveau te verhogen en ondersteuning te bieden bij het oplossen van bestuurlijke vraagstukken. 

 

Kennis en ervaring delen in Twenterand

Veranderingen in de samenleving hebben een sterk effect gehad op het organiseren van vrijwillige inzet. Deze tijd vraagt steeds vaker professionele kennis op het gebied van financiën, visie en beleid, veiligheid en communicatie en social media. Veel vrijwilligersorganisaties lopen dan ook tegen dezelfde vraagstukken aan. Tegelijkertijd is veel kennis, kunde en ervaring al aanwezig. In de maatschappij, bij bestuurders zelf, bij ondernemers, in het onderwijs, etc.

 

Met BestuurdersCentraal bundelden wij daarom de krachten van verschillende organisaties in een lokaal netwerk zodat deze kennis en ervaring met elkaar gedeeld kan worden. Het delen en toegankelijk maken van kennis en ervaring kan besturen ondersteunen en hun taken verlichten. Bovendien kan kennisdeling leiden tot een verhoging van kwaliteit in besturen en organisaties.

 

Deelnemers aan BestuurdersCentraal kunnen hun vragen delen én aangeven welke kennis, ervaring en expertise zij zelf in kunnen zetten om anderen te helpen.

BestuurdersCentraal Twenterand is dus:

  • een lerend netwerk waarin bestuurders relevante kennis halen én delen;
  • een plek voor ontmoeting en verbinding, zodat mensen elkaar kunnen inspireren. 

 

Onderdelen

BestuurdersCentraal Twenterand bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Netwerkbijeenkomsten & thema-avonden: georganiseerd door het Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand
  2. Expert poule: deskundigen en betrokken bestuurders worden ingezet als expert of coach om met jouw organisatie mee te denken.
  3. Digitaal platform: expertise en hulp vanuit de hele provincie.

 

Netwerkbijeenkomsten

Maandelijks worden er in Twenterand netwerkbijeenkomsten georganiseerd waarbij bestuurlijke vraagstukken centraal staan. Experts en bestuurders wisselen tijdens deze avonden lastigheden, ervaringen en oplossingen uit.

 

In de regel start een netwerkavond met een presentatie van een deskundige of expert over een specifiek (bestuurlijk) thema, zoals bijvoorbeeld het werven van leden, vrijwilligers of fondsen, vraagstukken rondom wet – en regelgeving, thema’s als maatschappelijk verenigen, het sociale domein en inclusie, en het effectief inzetten van social media. Hierna krijgen aanwezige bestuurders en experts gelegenheid om – al dan niet plenair - met elkaar in gesprek te gaan over hun eigen zorgen en ervaringen.

 

De netwerkbijeenkomsten zijn bedoeld om van en met elkaar te leren. Daar waar de ene bestuurder kan uitleggen hoe hij de invoering van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) heeft aangepakt, kan de andere bestuurder inspirerend vertellen over hoe zijn vereniging gemakkelijk nieuwe vrijwilligers aan zich weet te binden. Netwerkleden komen dus nooit alleen iets halen; elke bestuurder heeft ook iets te bieden.

 

In de agenda staat een overzicht van de komende netwerkbijeenkomsten.

 

Digitaal Platform

Naast het lokale netwerk bouwt BestuurdersCentraal Twenterand ook op regionaal én provinciaal niveau aan een online platform. Met dit digitale (besloten) platform kunnen bestuursleden, coaches en experts:

  • elkaar direct vinden, want het is een netwerk van alle bestuurders;
  • expertise en hulp zoeken, ook buiten je eigen gemeente;
  • kennis, advies, plannen en werkwijzen delen;
  • bijeenkomsten in de agenda zetten, mensen uitnodigen en bijeenkomsten van anderen vinden en bijwonen.

 

Het digitale platform is hiermee een vindplek voor contact, advies, activiteiten, samenwerking en ondersteuning voor en door besturen, maar ook voor vrijwilligerscentrales, het bedrijfsleven, onderwijs en steunpunten voor sport en cultuur. Je kunt je via deze link voor het platform aanmelden. Let op: nadat je een profiel hebt aangemaakt ontvangen wij een bericht. Na bevestiging van dit bericht kun je pas inloggen. 

 

In de provincie werken wij samen met de gemeenten Dalfsen, Deventer, Borne, Hellendoorn, Hardenberg en Zwolle, en worden ondersteund door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). 

 

Sluit je aan bij ons netwerk

Wil jij je ook aansluiten bij het netwerk van BestuurdersCentraal Twenterand? Of heb jij (bestuurlijke) kennis die je binnen het netwerk zou willen delen? Kom dan naar één van onze netwerkavonden of stuur ons een email. 

 

Advies nodig?

Heeft jouw organisatie een (bestuurlijk) vraagstuk of een probleem waarbij je advies kunt gebruiken? De experts en coaches van BestuurdersCentraal Twenterand delen graag hun kennis en vaardigheden om jouw bestuur te ondersteunen bij hun taken. Stuur ons een email en leg jullie vraag of probleem aan ons voor. Wij kijken dan welke expert of coach we aan jouw organisatie kunnen verbinden.