Collectieve Vrijwilligersverzekering gemeente Twenterand


Vrijwilligers lopen tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk risico’s doordat zij schade kunnen veroorzaken en zelf schade kunnen lijden. Vanaf 2008 biedt de gemeente Twenterand – gratis – de collectieve vrijwilligersverzekering: de Vrijwilligerspolis aan, om de risico’s die u loopt tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk te kunnen verzekeren.

 

Vrijwilligerspolis Gemeente Twenterand

Ook voor vrijwilligers is het belangrijk om goed verzekerd te zijn. Tenslotte kan er tijdens het vrijwilligerswerk altijd iets gebeuren. Om deze risico’s af te dekken voert Vrijwilligersnet Nederland de Vrijwilligerspolis. Vrijwilligersorganisaties zijn middels deze collectieve verzekering met hun vrijwilligers verzekerd, tegen de risico’s waaraan ze bloot (kunnen) staan tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk voor de op de polis geldende dekkingen.

 

Uit welke verzekeringen bestaat de Vrijwilligerspolis?

 

Per 1 januari 2014 kent de Vrijwilligerspolis zes verzekeringen:

  1. Ongevallenverzekering voor vrijwilligers. (inclusief ongevallen-inzittenden)
  2. Aansprakelijkheidsverzekering voor de organisatie en voor de vrijwilligers.
  3. Aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilligers.
  4. Schadeverzekering verkeersdeelnemers.
  5. Bestuurders aansprakelijkheid verzekering.
  6. Rechtsbijstandverzekering.


Participatiewet 

Per 1 januari 2015 is de dekking voor de vrijwilligerspolis is uitgebreid met de Participatiewet. Mensen die voor behoud van hun uitkering vrijwilligerswerk moeten gaan verrichten vallen hiermee ook onder de dekking van de vrijwilligerspolis die de gemeente bij Vrijwilligersnet Nederland heeft afgesloten.

 

Meer informatie over de verzekeringen vindt u in de brochure. Klik hier om deze te downloaden.

 

Waar kunt u zich voor de Vrijwilligerspolis aanmelden ?

Registratie of aanmelding voor de Vrijwilligerspolis is niet nodig. Alle vrijwilligers en alle vrijwilligers organisaties in de gemeente Twenterand zijn automatisch onder de Vrijwilligerspolis verzekerd.  

 

De werkzaamheden ten behoeve van de collectieve verzekeringen, zoals informatievoorziening, schademelding en het bijhouden van het schadeverloop, worden door Vrijwilligersnet Nederland uitgevoerd.

Schademeldingen kunnen bij Vrijwilligersnet Nederland digitaal via de website worden ingediend.

 

Vrijwilligersnet Nederland

Telefoon: 040 -  219.34.00

Buiten kantoortijden: 06 - 20.880.957 (bij calamiteiten)

Fax: 040 - 2220678

Email   : info@vrijwilligersnetnederland.nl            

Website : www.vrijwilligersnetnederland.nl