Vrijwilligerscursussen

  

Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Zonder hen zouden veel maatschappelijk zeer waardevolle activiteiten niet kunnen doorgaan. Gemakkelijk is het lang niet altijd, vrijwilligerswerk. De gemeente Twenterand wil de vrijwilligers graag ondersteunen in hun vrijwilligerswerk en biedt vrijwilligers de mogelijkheid cursussen te volgen ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk dat door hen wordt uitgevoerd.

 

Workshops en computercursussen 2013

In het najaar van 2013 worden eenmalig een aantal workshops en computercursussen georganiseerd voor vrijwilligers uit de gemeente Twenterand. Tijdens de workshops krijgen vrijwilligers in 1 of 2 bijeenkomsten informatie over verschillende onderwerpen die voor hen interessant kunnen zijn. De computercursussen bestaan uit 8 of 10 bijeenkomsten. Vrijwilligers kunnen zich inschrijven voor de workshops en computercursussen bij het Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand (IVT).

In het najaar van 2013 worden de volgende workshops aangeboden aan vrijwilligers:

 • Vergadertechnieken
 • Hoe krijg ik mijn nieuws in de media?
 • Gesprekstechnieken
 • Conflicthantering
 • Vinden en binden van vrijwilligers
 • Spreken in het openbaar

Klik hier voor meer informatie over de inhoud van de workshops.

Naast de workshops worden 3 computercursussen voor vrijwilligers aangeboden:

 • Computercursus Excel
 • Computercursus voor beginners
 • Computercursus voor gevorderden

Klik hier voor meer informatie over de inhoud van de computercursussen. 

Voor deelname aan een vrijwilligerscursus gelden een aantal voorwaarden:

 • De deelnemende vrijwilliger is woonachtig in de gemeente Twenterand.
 • Het is bekend bij welke vrijwilligersorganisatie de deelnemer als vrijwilliger werkt.
 • De cursus heeft direct betrekking op het vrijwilligerswerk.
 • Om een groep te starten moeten er voldoende aanmeldingen zijn (minimaal 6 deelnemers).
 • Inschrijving vindt plaats op moment van aanmelding. Wanneer het maximaal aantal deelnemers is bereik wordt u op een wachtlijst geplaatst. 
 • Voor deelname aan de computercursussen wordt een eigen bijdrage gevraagd 

     van € 25,-. Deelname aan de workshops is gratis. 

 • Kosten voor het lesmateriaal zijn voor rekening van de deelnemer. Bij elke workshop/cursus waar dit van toepassing is staat vermeld wat de kosten hiervan zijn. 
 

Locatie

De cursussen worden gegeven op verschillende locaties in de gemeente. Bij elke workshop/cursus staat de locatie vermeld. 

 

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor een workshop of cursus? Neem dan contact op met het Informatiepunt Vrijwilligerswerk en geef de volgende gegevens aan ons door: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, de naam van de vrijwilligersorganisatie waarvoor u werkt en de workshop of cursus waaraan u wilt deelnemen. 

 

Heeft u vragen over de workshops/cursussen of wilt u aanvullende informatie, dan kunt u tijdens de openingstijden contact opnemen met het Informatiepunt Vrijwilligerswerk, telefoon: 0546 481458.